ΑΟΔΕ


 
 
ΔOMH
 
Φ Ρ Ο Ν ΤΙ Σ Τ Η Ρ Ι Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΘΕΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
Κ.ΖΙΑΚΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 
Από την Α’ Γυμνασίου
έως και την εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο
 
website:domiziakas.blogspot.com
κιν:6932109843
ΛΑΜΙΑ
ΒΥΡΩΝΟΣ 8 Τηλ.:2231046012
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Χατζοπούλου 2Α Τηλ:2236024088


Α.Ο.Δ.Ε

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 1Ο &2Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ

 

Α1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
α. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον.                             Σ-Λ

β. Η έννοια της αποτελεσματικότητας εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιμή από τους ανταγωνιστές της.        Σ-Λ

γ. Η εισοδηματική πολιτική αποτελεί στοιχείο του Οικονομικού περιβάλλοντος . Σ-Λ                                                                                                                

δ. Η Διοίκηση των επιχειρήσεων έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης και έρευνας από την αρχαιότητα.    Σ-Λ

ε. Σε ένα κατάστημα το στέλεχος πρώτης γραμμής εκτός από το να σχεδιάζει το πρόγραμμα και να  οργανώνει τους πόρους  ελέγχει και τα αποτελέσματα.    Σ-Λ

στ. Μάνατζμεντ είναι η λειτουργία που επιτρέπει να επιτευχθούν αποτελέσματα ή στόχοι μέσω άλλων ανθρώπων.  Σ-Λ

(μόρια 24)

 

Α2.  Η αγορά πρώτων υλών είναι αντικείμενο της λειτουργίας :

α)  Εμπορικής

β)  Προμηθειών

γ ) Παραγωγής

δ)  Οικονομικής                           

                                                                                                            (μόρια 6)

Α3. Αποτελεσματικότητα είναι :

α) ο βαθμός επίτευξης των στόχων

β) η σχέση μεταξύ θυσίας και αποτελέσματος

γ) η προτίμηση του προϊόντος έναντι άλλων ανταγωνιστικών

δ) η σχέση ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα                                                 (μόρια 6)

 

 

Α4 Θεσμικό στόχο της επιχείρησης αποτελεί:

α) Η απόδοση των κεφαλαίων της.

β) Η επιδίωξη του βασικού καθήκοντός της απέναντι στην κοινωνία.

γ) Η αύξηση της παραγωγικότητας.

δ)Η εφαρμογή καινοτομιών.

(μόρια 6)

Α5. Να αναπτύξετε τον προγραμματισμό ως μια λειτουργία του μάνατζμεντ.

(μόρια 8)

ΟΜΑΔΑ Β

 

Β1.Να αναφέρετε πέντε ομάδες συμφερόντων που επιδρούν στη λειτουργία της επιχείρησης και τι επιδιώκει η καθεμία .                                              (μόρια 10)

 

Β2. Να αναπτύξετε την επιχείρηση ως σύστημα.
(μόρια 10)


Β3. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί μόνο την εργασία ως παραγωγικό συντελεστή, το έτος 2010 παρήγαγε 500.000 μονάδες προϊόντος, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν 125 μονάδες προϊόντος.

ι) Εάν το επόμενο έτος λόγω περικοπών μείωσε το εργατικό της δυναμικό κατά 25% , πόσους εργάτες απέλυσε;

ιι) Δεδομένου ότι η παραγωγικότητα της εργασίας το 2011 μειώθηκε σε 120, να βρεθεί το νέο επίπεδο παραγωγής.

Μονάδες 10

 
Β4. Εκτός από την Παραγωγική, Εμπορική και Οικονομική λειτουργία για ποιους λόγους θα πρέπει μια σύγχρονη οικονομική μονάδα να αναπτύξει και τις «δευτερεύουσες» λειτουργίες . Ποιες είναι αυτές , ποια η σχέση μεταξύ  τους και ποιος ο ρόλος της « αόρατης» διοικητικής λειτουργίας.

Μονάδες 20

 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Αναγνώστες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ